Περιβαλλοντική Ευθύνη

Η ευαισθητοποίηση των συγχρόνων κοινωνιών και των ΜΜΕ σε οικολογικά θέματα καθώς και το αυστηρό νομικό πλαίσιο που έχει θεσπίσει η ΕΕ έχει θέσει αυστηρότερες τις διαδικασίες αποκατάστασης του περιβάλλοντος. Οι εταιρείες ανεξάρτητους μεγέθους έχουν ευθύνη έναντι περιβαλλοντικών ζημιών.

Είναι συχνό το φαινόμενο να μολύνεται το περιβάλλον από διαρροή πετρελαίου από τα εγκαταστάσεις ενός εργοστασίου η ακόμα από μαύρο καπνό αποθήκης πλαστικών η ελαστικών.

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις τροφίμων, βαριά βιομηχανία, χημικών, αναψυκτικών, εταιρειες ηλεκτρισμού και ύδρευσης, χώροι αποθήκευσης, εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων κ.α.

Κατεβάστε

(Δεν έχουμε φόρμες ακόμα)
(Δεν έχουμε φόρμες ακόμα)

Kλαδοι Ασφαλειων
Για Ιδιωτες

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

© 2020 Copyright // Kentriki Insurance. All rights reserved.
Handcrafted and developed by Brain Cube Communications.

© 2020 Copyright // Kentriki Insurance. All rights reserved.
Handcrafted and developed by Brain Cube Communications.