Αστική Ευθύνη

Κάθε πολίτης, οργανισμός ή επιχείρηση έχει ευθύνη έναντι των άλλων μελών της Πολιτείας για σωματική βλάβη, απώλεια ή ζημιά η οποία πιθανόν να προξενηθεί σαν αποτέλεσμα αμέλειας, απροσεξίας ή άλλης μη ηθελημένης πράξης.

Οι κατηγορίες ασφαλιζόμενων κινδύνων:

  • Απλοί κίνδυνοι.
  • Βιομηχανικοί κίνδυνοι.
  • Ευθύνη προϊόντων ή πωλούμενων εμπορευμάτων.

Ο ασφαλισμένος καλύπτεται για όλα τα ποσά που θα καταστεί νομικά υπεύθυνος να πληρώσει για ζημιές όσον αφορά:

  • Τυχαίο σωματικό τραυματισμό (περιλαμβανομένου θανάτου ή ασθένειας) σε οποιοδήποτε πρόσωπο.
  • Τυχαία απώλεια ή ζημιά σε περιουσία.

Kλαδοι Ασφαλειων
Για Ιδιωτες

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

© 2020 Copyright // Kentriki Insurance. All rights reserved.
Handcrafted and developed by Brain Cube Communications.

© 2020 Copyright // Kentriki Insurance. All rights reserved.
Handcrafted and developed by Brain Cube Communications.