Θαλασσασφάλεια

H εξέλιξη της ναυτικής τέχνης, της ναυσιπλοΐας, του ναυτικού εµπορίου κατάργησαν τα σύνορα στο διεθνές εµπόριο, αύξησαν τον όγκο των µεταφερόµενων εµπορευµάτων µέσω ξηράς, αέρος και θαλάσσης και δηµιούργησαν τις σύγχρονες ανάγκες ασφάλισης των θαλάσσιων µεταφορών, όσο κατά τη διάρκεια της µεταφοράς όσο και κατά την παραµονή τους στις αποθήκες προορισµού.

Οι κίνδυνοι για ζηµιά ή απώλεια των εµπορευµάτων είναι πολλοί και αφορούν το είδος του µεταφορικού µέσου, την ευπάθεια του προϊόντος, τον τύπο της συσκευασίας, τις συνθήκες του ταξιδιού καθώς και την κατάσταση των αποθηκών.

Η Κεντρική Ασφαλιστική Εταιρεία ΛΤΔ προσφέρει τρία πακέτα καλύψεων, τις λεγόµενες ρήτρες Α, Β και Γ.

ΡΗΤΡΑ Α (INSTITUTE MARINE CLAUSES A):

Με τη ρήτρα αυτή, η οποία αποκαλείται ALL RISKS, καλύπτονται τα εµπορεύµατα από όλους τους κινδύνους εκτός από αυτούς που αναφέρονται στις εξαιρέσεις που έτσι κι αλλιώς δεν είναι ασφαλίσιµοι.

ΡΗΤΡΑ Β (INSTITUTE MARINE CLAUSES B):

Καλύπτονται ζηµιές που θα υποστεί το φορτίο για τους κινδύνους που καλύπτει η ΡΗΤΡΑ C και επιπλέον από:
• Σεισµό.
• Παράσυρση του εµπορεύµατος από τα κύµατα.
• Εισαγωγή νερών στο πλοίο.
• Ολική απώλεια του φορτίου κατά τη διάρκεια της φορτοεκφόρτωσης.

ΡΗΤΡΑ Γ (INSTITUTE MARINE CLAUSES C):

Οι ζηµιές που καλύπτονται είναι:
• Πυρκαγιά ή έκρηξη.
• Προσάραξη, βύθιση η ανατροπή πλοίου.
• Αναποδογύρισµα ή εκτροχιασµό του χερσαίου µεταφορικού µέσου.
• Σύγκρουση ή επαφή πλοίου ή του µεταφορικού µέσου µε εξωτερικό αντικείµενο εκτός από το νερό.
• Την εκφόρτωση του εµπορεύµατος σε λιµάνι κινδύνου ή καταφυγής.
• Τη θεληµατική ρίψη των εµπορευµάτων στη θάλασσα στην προσπάθεια διάσωσης του πλοίου και του υπολοίπου φορτίου.

Κατεβάστε

Για οποιανδήποτε κατηγορία που δεν συμπεριλαμβάνεται εδώ παρακαλώ όπως  επικοινωνήσετε με την Κεντρική Ασφαλιστική Λτδ.

Kλαδοι Ασφαλειων
Για Ιδιωτες

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

© 2020 Copyright // Kentriki Insurance. All rights reserved.
Handcrafted and developed by Brain Cube Communications.

© 2020 Copyright // Kentriki Insurance. All rights reserved.
Handcrafted and developed by Brain Cube Communications.