Ευθύνη Εργοδότη

Καλύπτει την νομική ευθύνη του εργοδότη για τυχόν ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια που μπορεί να υποστούν οι εργοδοτούμενοι του κατά την διάρκεια της απασχόλησης τους.

Ο όρος «ατύχημα» περιλαμβάνει σωματική βλάβη ή θάνατο και για να εγερθεί νομική ευθύνη εναντίον του, θα πρέπει ο εργοδότης να θεωρηθεί ένοχος αμέλειας ή να έχει παραβεί καθήκον που του επιβάλει η Νομοθεσία.

Η ελάχιστη υποχρέωση για ασφάλιση είναι:

  • Για κάθε εργοδοτούμενο €160.000.
  • Για κάθε περιστατικό  €3.415.000.
  • Για συνολική κάλυψη για κάθε περίοδο ασφάλισης  €5.125.000.

Ενδιαφέρει οποιοδήποτε πρόσωπο που απασχολεί άλλο πρόσωπο για περισσότερο από 8 ώρες εβδομαδιαίως και περιλαμβάνει ξένους εργάτες / οικιακές βοηθούς.

Kλαδοι Ασφαλειων
Για Ιδιωτες

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

© 2020 Copyright // Kentriki Insurance. All rights reserved.
Handcrafted and developed by Brain Cube Communications.

© 2020 Copyright // Kentriki Insurance. All rights reserved.
Handcrafted and developed by Brain Cube Communications.