ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Είναι επιτακτική ανάγκη για την Επιχείρηση σας να είναι Ασφαλισμένη όσον αφορά καθημερινούς κινδύνους στους οποίους πιθανόν να βρίσκεται εκτεθειμένη.

Στόχος της Εταιρείας είναι η δυναμική παρουσία στα Κυπριακά δεδομένα σαν μία σταθερή, δημιουργική και πολυδιάστατη Εταιρεία η οποία θα εμπνέει σιγουριά στους συνεργάτες, σταθερότητα και εγγύηση στους πελάτες και να είναι αναγνωρισμένη στο ευρύ ασφαλιστικό κοινό.

shells-18

ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ

Η Εταιρεία μας επιλέγει πάντοτε να συνεργάζεται με τους καλύτερους και μεγαλύτερους στον κόσμο Αντασφαλιστικούς Οργανισμούς. Οι αντασφαλιστές μας είναι:

SWISS RE ΕΛΒΕΤΙΑ
AA- (Very Strong) Standard & Poor’s
Aa3 (Excellent) Moody’s
A+ (Superior) M.BEST

CARPENTER TURNER SA – ΕΛΛΑΔΑ (Lloyd’s brokers)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η εταιρεία προσαρμόζεται στα συνεχώς μεταβαλλόμενα τεχνολογικά και οικονομικά δεδομένα της αγοράς και επενδύει στη διαρκή ανανέωση του εξοπλισμού και των συστημάτων της έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις πιο υψηλές απαιτήσεις ποιότητας, ασφάλειας και αξιοπιστίας.

Το Διοικητικό μας Συμβούλιο αποτελείται από τους:

Χρυσοστόμου ‘Αριστος (Πρόεδρος)
Γεωργαλλίδης Στέλιος (Γενικός Διευθυντής)
Γεωργαλλίδου Μαρίνα (Σύμβουλος)
Ράσπας Φίλιππος (Σύμβουλος)
Κουκούνης Σταύρος (Σύμβουλος)
Νικόλας Γιάλλουρος (Σύμβουλος)
Ράσπας Πέτρος (Σύμβουλος)
Χρύσανθου Αχιλλέας (Σύμβουλος)
Γεωργαλλίδου Άρτεμις Ελένη (Γραμματέας)

Ο δείκτης φερεγγυότητας είναι στο 133%.

shells-05

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

© 2020 Copyright // Kentriki Insurance. All rights reserved.
Handcrafted and developed by Brain Cube Communications.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Είναι επιτακτική ανάγκη για την Επιχείρηση σας να είναι Ασφαλισμένη όσον αφορά καθημερινούς κινδύνους στους οποίους πιθανόν να βρίσκεται εκτεθειμένη.

Η φιλοσοφία της Εταιρείας από την ίδρυση της είναι η σύνθεση, συμμετοχή και συνένωση ασφαλιστών, γι’ αυτό και το σήμα της Εταιρείας είναι συμβολικό. Όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας είναι ενεργοί και δραστήριοι ασφαλιστές οι οποίοι διατηρούν ασφαλιστικά γραφεία ή έχουν άλλη σχέση με τον κλάδο. Στόχος της Εταιρείας είναι η δυναμική παρουσία στα Κυπριακά δεδομένα σαν μιά σταθερή, δημιουργική και πολυδιάστατη Εταιρεία η οποία θα εμπνέει σιγουριά στους συνεργάτες, σταθερότητα και εγγύηση στους πελάτες και να είναι αναγνωρισμένη στο ευρύ ασφαλιστικό κοινό.

waves-06

Αντασφαλιστές

Η Εταιρεία μας επιλέγει πάντοτε να συνεργάζεται με τους καλύτερους και μεγαλύτερους στον κόσμο Αντασφαλιστικούς Οργανισμούς. Οι αντασφαλιστές μας είναι:

SWISS RE ΕΛΒΕΤΙΑ
AA- (Very Strong) Standard & Poor’s
Aa3 (Excellent) Moody’s
A+ (Superior) M.BEST

CARPENTER TURNER SA – ΕΛΛΑΔΑ (Lloyd’s brokers)

waves-07

Διοικητικό Συμβούλιο

Η εταιρεία προσαρμόζεται στα συνεχώς μεταβαλλόμενα τεχνολογικά και οικονομικά δεδομένα της αγοράς και επενδύει στη διαρκή ανανέωση του εξοπλισμού και των συστημάτων της έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις πιο υψηλές απαιτήσεις ποιότητας, ασφάλειας και αξιοπιστίας.

Το Διοικητικό μας Συμβούλιο αποτελείται από τους:

Χρυσοστόμου ‘Αριστος  (Πρόεδρος)
Γεωργαλλίδης Στέλιος  (Γενικός Διευθυντής)
Γεωργαλλίδου Μαρίνα  (Σύμβουλος) 
Ράσπας Φίλιππος  (Σύμβουλος)
Κουκούνης Σταύρος  (Σύμβουλος)
Νικόλας Γιάλουρος  (Σύμβουλος)

Ο δείκτης φερεγγυότητας είναι στο 124%.

© 2020 Copyright // Kentriki Insurance. All rights reserved.
Handcrafted and developed by Brain Cube Communications.