Κίνδυνοι Μεταφοράς

Αυτή η πολιτική αντιμετωπίζει τις ανάγκες των εμπορικών και κατασκευαστικών επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν μηχανοκίνητα οχήματα (όπως φορτηγά, φορτηγά, D/Cabin και κτήματα) για τη μεταφορά τελικών προϊόντων και πρώτων υλών εντός των συνόρων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Κατεβάστε

Για οποιανδήποτε κατηγορία που δεν συμπεριλαμβάνεται εδώ παρακαλώ όπως  επικοινωνήσετε με την Κεντρική Ασφαλιστική Λτδ.

Kλαδοι Ασφαλειων
Για Ιδιωτες

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

© 2020 Copyright // Kentriki Insurance. All rights reserved.
Handcrafted and developed by Brain Cube Communications.

© 2020 Copyright // Kentriki Insurance. All rights reserved.
Handcrafted and developed by Brain Cube Communications.