Ιατρική Περίθαλψη Αλλοδαπού Εργοδοτούμενου

Για να πάρουν οι αλλοδαποί άδεια παραμονής θα πρέπει να εξασφαλίζουν ασφαλιστήριο το οποίο να καλύπτει τα έξοδα νοσηλείας και Ιατροφαρμακευτικής  Περίθαλψης όπως προβλέπεται στον Περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμο.

Οι καλύψεις που προσφέρουμε είναι οι εξής:

  • Εξοδα δωματίου €70 – ημερησίως.
  • Εξοδα ιατρικών υπηρεσιών (ακτινογραφίες, αναλύσεις, αξονικές τομογραφίες, φυσιοθεραπείες, καρδιογραφήματα) σε νοσοκομείο ή κλινική.
  • Κόστος της εγχείρησης.
  • Φάρμακα.
  • Τοκετός (υπό προϋποθέσεις).

Επαναπατρισμός αποθανόντος.

Kλαδοι Ασφαλειων
Για Ιδιωτες

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

© 2020 Copyright // Kentriki Insurance. All rights reserved.
Handcrafted and developed by Brain Cube Communications.

© 2020 Copyright // Kentriki Insurance. All rights reserved.
Handcrafted and developed by Brain Cube Communications.