Ασφάλιση Εργολαβιών

Construction is a high risk industry. Accidents, including personal injuries and property damage happen all the time, and these accidents cost the contractor money.

The policy is written to enable the Contractor or Employer to comply with the insurance requirements of the Contract and to cover the liability of the contractor for loss or damage during the maintenance period.

Coverage includes three (3) sections:

Kentriki Insurance Company Ltd Customer Service and its network of associates all over Cyprus are at your disposal to provide you with more details.

Κατεβάστε

Για οποιανδήποτε κατηγορία που δεν συμπεριλαμβάνεται εδώ παρακαλώ όπως  επικοινωνήσετε με την Κεντρική Ασφαλιστική Λτδ.

Kλαδοι Ασφαλειων
Για Ιδιωτες

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

© 2019 Copyright // Kentriki Insurance. All rights reserved.
Handcrafted and developed by Brain Cube Communications.

© 2019 Copyright // Kentriki Insurance. All rights reserved.
Handcrafted and developed by Brain Cube Communications.