ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

 

Η Κεντρική Ασφαλιστικη Εταιρεια Λτδ, ακολουθώντας τις Οδηγίες της Εφόρου Ασφαλειών έχει ορίσει διαδικασία υποβολής παραπόνων.

 

Για οποιοδήποτε παράπονο έχετε σε σχέση με το ασφαλιστικό σας συμβόλαιο ή την εξυπηρέτηση από το προσωπικό και τους συνεργάτες της εταιρείας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα και θα φροντίσουμε να διευθετήσουμε το θέμα.

1. Υποβάλετε το παράπονο σας συμπληρώνοντας το Έντυπο Υποβολής Παραπόνου, το οποίο θα βρείτε εδώ. Το στέλνετε συμπληρωμένο:

Α) μέσω E-mail στο complaints@kentriki.com.cy
Β) Στο φαξ 22769042
Γ) στην ταχυδρομική διεύθυνση: Κλήμεντος 33, 1061 Λευκωσία

2. Εντός δύο ημερών θα επιβεβαιώσουμε την λήψη του παραπόνου.

3. Σε διάστημα 15 έως 30 ημερών θα λάβετε απάντηση όπου θα αναφέρονται τα αποτελέσματα της διερεύνησης του παραπόνου. Σε περίπτωση καθυστέρησης θα σας ενημερώσουμε αναλόγως.

4. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με την απάντηση που έχετε λάβει έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς ή να ακολουθήσετε την νομική οδό.

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ