ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

 

Η Ασφαλιστική Εταιρεία Η «Κεντρική, ακολουθώντας τις Οδηγίες της Εφόρου Ασφαλειών έχει ορίσει διαδικασία υποβολής παραπόνων.

 

Εάν έχετε παράπονο ή δυσαρέσκεια σε σχέση με το ασφαλιστήριό σας ή την εξυπηρέτηση που είχατε από τα στελέχη ή τους συνεργάτες της Εταιρείας μας, σας παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατό. Στόχος μας είναι η βελτίωση της εξυπηρέτησης που σας προσφέρουμε και τυχόν παράπονα τα οποία έχετε μας βοηθούν να τον επιτύχουμε.
Λαμβάνουμε όλα τα παράπονα πολύ σοβαρά υπόψη και για την καλύτερη και πιο γρήγορη εξυπηρέτησή σας έχουμε θεσπίσει διαδικασία υποβολής και χειρισμού παραπόνων.

1. Υποβάλετε το παράπονο σας συμπληρώνοντας το Έντυπο Υποβολής Παραπόνου, το οποίο θα βρείτε εδώ. Το στέλνετε συμπληρωμένο:

  •     μέσω E-mail στο complaints@kentriki.com.cy
  •     Στο φαξ 22731082
  •     στην ταχυδρομική διεύθυνση: Κλήμεντος 33, Μέγαρο Κεντρική , 1061 Λευκωσία, P.O.Box 25131, 1307 Λευκωσία

2. Μόλις παραλάβουμε το παράπονό σας θα σας αποστείλουμε εντός δύο εργάσιμων ημερών σχετική επιστολή στην οποία θα επιβεβαιώνουμε τη λήψη του και θα σας ενημερώνουμε ότι πρόκειται να ξεκινήσουμε αμέσως τη διαδικασία διερεύνησής του. Το παράπονό σας θα διερευνηθεί από εξειδικευμένο προσωπικό. Σας διαβεβαιώνουμε ότι θα χειριστούμε το παράπονό σας δίκαια και αμερόληπτα.

3. Εντός 15 εργάσιμων ημερών θα λάβετε γραπτή επιστολή που θα σας ενημερώνει για τα αποτελέσματα της διερεύνησης και τις ενέργειες στις οποίες θα προβούμε ως Εταιρεία σχετικά με το παράπονο το οποίο υποβάλατε. Σε περίπτωση όπου χρειάζεται περισσότερος χρόνος από τις 15 εργάσιμες μέρες για διερεύνηση του παραπόνου σας, θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα γραπτώς (και θα σας εξηγήσουμε τους λόγους που προκάλεσαν την καθυστέρηση).

4. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με την απάντηση που έχετε λάβει έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο (http://www.financialombudsman.gov.cy) που είναι ένας εξωδικαστικός μηχανισμός επίλυσης διαφορών ή να ακολουθήσετε τη νομική οδό.